Litografi nr 060
Malmöminne från Lilla torg
32x42 cm
1700 kr

Köpinfo

© Gunilla Mann