Litografi
Söndagspromenad på Strandvägen
59,5x43 cm

©Gunilla Mann