Litografi
Nya Framtidsstaden
59,5x40,5 cm

©Gunilla Mann