Litografier, Närke
  Örebro Wadköping i våra hjärtan