Litografier, Lund
  Lund, där de härliga lagrarna gro
  Lundagård, lilla
  Kulturen
  Mårtenstorget
  Lundagård stora
  Lundavår
  Lund, idéernas stad
  Sköna maj
  StudentBo, Lund